Atölye ve laboratuvar şeflerine ücret ödemesi

Atölye ve laboratuvar şeflerine ücret ödemesi
03 Ocak 2021 - 22:42

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda atölye ve laboratuvar şeflerine uzaktan eğitim sürecindeki ücretlerinin ödeneceğini duyurdu.
Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Valiliklere gönderdiği yazıda,"Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörülmüş ve bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilgi (a) yazı ile tüm Valiliklere açıklama yapılmıştır.
Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden, uzaktan eğitim sürecinde
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görev Aadı altında verilen ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşıldığından konuyla ilgili Personel Genel Müdürlüğünden alınan ilgi
(b) görüş yazısı efe tüm valiliklere gönderilmiştir.
İlgi (b) görüş yazısında “Kararın 6'ncı maddesinde yer alan "...kendilerine bölüm, atölye ve
laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve
laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı,
onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların..." ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için eğitim kurumunda eğitim öğretim faaliyeti yürütülüyor olması; dolayısıyla o eğitim kurumunda bulunan bölüm, atölye ve laboratuvarda da buna yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülüyor olması gerekmektedir.
Bu çerçevede kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen atölye ve laboratuvar
öğretmenlerinin, görev yaptıkları eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarlarında eğitim öğretim
faaliyetleri yürütülmesi ve bu görevleri fiilen yerine getirmeleri hâlinde "Planlama ve Bakım-Onanm
Görevi" için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu; bu atölye ve
laboratuvarlarda herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti yapılmaması hâlinde ise sez konusu görev için
öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."
Ancak Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan
eğitim sürecinde bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları; atölye ve laboratuvarlarda yer alan makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb ekipmanların periyodik bakım ve onarımı, bunların öğretime hazır halde bulundurulması, yeni alınan makine-teçhizat ve ekipmanların montaj ve kurulumunun yapılması, atölye ve laboratuvariarın başka bir yere taşınması, canlı ders anlatımı ve video çekimleri gibi uzaktan eğitim çalışmaları için atölye ve laboratuvarlarda eğitim-öğretim planlamasının yapılarak öğretmenlerin belirli bir plan dâhilinde atölye ve laboratuvarlardan yararlanmalarının sağlanması, tüm bu çalışmalar için atölye ve laboratuvarların açık halde bulundurulması vb. çalışmaların ilgi (c) Kararın 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.
İlgi (b) yazıda “...atölye ve laboratuvar şeflerine bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için
eğitim kurumurıda eğitim öğretim faaliyeti yürütülüyor olması; dolayısıyla o eğitim kurumunda bulunan bölüm, atölye ve laboratuvarda da buna yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülüyor olması...”gerektiği ifade edilmektedir.
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği göz
önünde bulundurulduğunda alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan eğitim-öğretim
sürecinde bölüm, atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları yukarıda örnekleri verilen çalışmaların da bu kapsamda değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
Bu bakımdan, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde örnekleri verilen çalışmalar ve benzerlerini yürüten alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması halinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama \e Bakım-Onarım Görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenebileceği değerlendirilmektedir." denildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum