Esnek çalışma genelgesi yayımlandı

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

Esnek çalışma genelgesi yayımlandı
14 Nisan 2021 - 04:06
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla
mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve
kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan
çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve
esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici;
bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları
(bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare
birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst
yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz
  ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli
  çalışanlar,
 • Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde
  olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı
  bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,
idari izinli sayılacaktır.
Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli
ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve
sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından
sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev
mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde
Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici;
bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve
kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya
aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-
görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma
mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu
mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler
devam ettirilecektir.

2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum