Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi

2021 yılının Hacı Bektaş Veli olarak kutlanmasıyla ilgili genelge yayımlandı.

Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi
12 Şubat 2021 - 00:54 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 - 00:57
Genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından yürürlüğe girdi.
İhtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca
geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi gerektiği belirtilen genelgede şu hususlara yer verildi.
“Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen
Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama
yıl dönümleri arasına alınmıştır. “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.", “İncinsen de incitme ",
“Her ne ararsan kendinde ara", “Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et",
“Düşmanının bile insan olduğunu unutma." sözleriyle bütün insanlığı sevgi, saygı, banş ve
kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan
olmanın en temel vasfı olarak tanımlamıştır.
Hacı Bektaş Veli’nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri
etkileyen düşünceleri Anadolu’da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine
önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada, kendinden
sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana
gibi düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam
felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol oynamaya
devam etmektedir. İnsanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya
çağıran Hacı Bektaş Veli’nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer
olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından
anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler
düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden
Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.
Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar
mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kuramlarla birlikte belirlenecek kuramsal kimliğe uygun
şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kuram ve
kuruluşlarınca karşılanacaktır.
Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi
için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca
geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica
ederim.”
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum