Okulda bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse neler yapılacak?

Okulda bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse neler yapılacak?
04 Ekim 2020 - 23:40

 OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI
DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin;
“Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması
gereken önlemler” (Bölüm 43) ve “Okullarda Alınması Gereken Önlemler” (Bölüm
78) başlığı altında yer alan kurallara uygun eğitim verilmesi koşuluyla bu kurumlarda
bir sınıfta vaka çıkması durumunda yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon
Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif
vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilmelidir.
Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş
olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya
öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve
bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli
kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve
sözlü olarak iletmelidir.
İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda
bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanmalıdır.
Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders
araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol
edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise
temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.
Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda
sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir
ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı
konulması durumunda;
A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak
şekilde maske kullanması hâlinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla
okula devam eder.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak
koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul
tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom
sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu
sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.
Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen
öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.
» Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;
» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın
temaslı olarak kabul edilir.
» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;
» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,
» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul
edilir.
» Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak
koşuluyla okula devam eder.
» Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati
arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri
gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. okul tarafından 14 gün
boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri
gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya
yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder
veya vaka olarak kabul edilir.
» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,
» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı
kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati
arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri
gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya
yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam
eder veya vaka olarak kabul edilir. 

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske
taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde
iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar
kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık
kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam
eder veya vaka olarak kabul edilir.
C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda;
» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.
» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması
durumunda;
A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde
maske kullanması hâlinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla
okula devam eder.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul
tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom
sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına
alınır.
» Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna
yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula
devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske
taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla
okula devam eder.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. 

» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul
tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom
sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına
alınır.
» Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna
yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula
devam eder veya vaka olarak kabul edilir,
C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda;
» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.
» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması
durumunda;
A. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak
şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda;
» Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve
gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya
devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.
B. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız
ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla
okula devam eder.
» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske
takmak koşuluyla çalışmaya devam eder. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum