Tıp fakültesinin başarısı

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2030 yılına kadar geçerli akreditasyon belgesi verildi.

Tıp fakültesinin başarısı
25 Haziran 2024 - 01:32
Mavi Salon’da yapılan Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, “Sayın Rektörüm, Sayın Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı, değerli Rektör Yardımcılarımız, kıymetli dekanlar, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve idari personel olarak görev yapan tüm arkadaşlarımız;  ilk kez almaya hak kazandığımız Akreditasyon Belge Takdim Töreni’ne hoş geldiniz. 1995 yılında kurulan ve 1997 yılında faaliyetlerine başlayan fakültemizde bu güne kadar toplam 1527 hekim mezun olmuştur ve halen 1065 öğrencimize eğitim verilmektedir. 112 öğretim üyemizle birlikte ülkemize donanımlı hekimler yetiştirmek için var gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Akreditasyon belgesini almak için Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (UTEAK) yaptığımız başvuru ve Değerlendirme Kurulu'nun takdirleri doğrultusunda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programımızın ulusal standartları karşıladığı saptanmıştır. Akreditasyon Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda güçlü yanlarımızın yanında geliştirmemiz gereken yanlarımızın olduğu da vurgulanmıştır. Fakültemiz için çok kıymetli olan bu ziyaret neticesinde önümüzdeki süreçte hayata geçirmemiz gereken konular üzerinde çalışmalara başladık. Bu yıl kurulan Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerimizi ilk dönemden itibaren toplumla entegre etmeyi, öğrencilerimizin hasta ve toplumun sağlık sorunları ile ilgilenmesine yönelik uygulamalara katılmalarını amaçlıyoruz. Gönüllülük Dersi ile sosyal sorumluluk projelerinin arttırılmasına yönelik çalışmaları arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, “Akreditasyon Değerlendirme Kurulu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 2019' dan bu yana geçirdiğimiz hazırlık sürecinde emek ve özveri ile çalışarak çok sayıda standardın Tıp Fakültemizde uygulanır hale gelmesini sağlayan, süreci özümseyen öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte görev yaptığım Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt’a, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz’e, kurullarda görev alan özveriyle çalışan tüm hocalarımıza, idari süreçlerde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma, yine fakültemizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan tüm öğretim üyelerimize, varlık nedenimiz ve en önemli motivasyon kaynağımız olan değerli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Fakültemize verdiği destekten dolayı Saygıdeğer Rektörümüze ve Rektör Yardımcılarımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ederim. Fakültemize başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Akreditasyon Belgesinin İçeriğinin ve Öneminin Farkındayız”

Akreditasyon çalışmalarına önem veren bir kurum olduğumuzu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, ''TEPDAD Başkanı değerli İskender Hocam, değerli mesai arkadaşlarım, idari personelimiz ve sevgili öğrencilerimiz; Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne hepiniz hoş geldiniz. Göreve başladığım 2018 Eylül ayından beri Üniversitemizde akreditasyon çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çalışmaları sizler ve ekip arkadaşlarınız da gördü ve bugün belge vermeyi takdir ettiniz. Hem Tıp Fakültemizde hem de Üniversitemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dış gözle iyi ve geliştirilmesi gereken yönlerimizi görmemizi sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, akreditasyon çalışmaları işlerimizin nasıl yürüdüğünü dışarıdan görebilmek adına önemliydi. İnsan bazen içeriden eksiklerini yeterince iyi göremiyor. Tıp Fakültemizde öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Tıp Fakültemiz Hastanesi de bir hizmet birimi olarak sadece Kırıkkale’mize değil bölgedeki birçok şehre de hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza tam manasıyla iyi hizmet verebilme çabası içindeyiz. Bize takdim edeceğiniz akreditasyon belgesinin içeriğinin ve öneminin farkındayız. Tıp Fakültemizle ilgili hazırlamış olduğunuz değerlendirme formunu dikkatle okudum. O dosyanın içeriğine vakıf olduğum ölçüde eksiklerimizin farkında olurum. Tıp Fakültemizdeki güvenlik görevlilerinden tutun Dekanımıza ve Başhekimimize kadar herkese bu konuda bilgilendirmeyi birinci elden yapabilmem için bu gereklidir. Göreve geldiğimizde bir akreditasyonumuz vardı. Şu anda fakültelerimizin hepsi akreditasyona başvurdu ve gerekli çalışmalarını yapıyor. Şimdi çalışmalara meslek yüksekokullarımız da başladı. Dolayısıyla akreditasyonun farkındayız, içeriğinin de ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Sultan II. Beyazıt Han, Bursa’daki ticareti düzenlemek için dünyanın ilk kalite standardı olan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’yı çıkartıyor. Standartlar ilk defa bu topraklarda yazıldı ve standardizasyon çalışmaları ilk defa bu topraklarda yapıldı. Bugün böyle bir belge almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Program, Prof. Dr. İskender Sayek’in “Gelecekte Hekimlik ve Tıp Eğitimi” konulu sunumu ile devam etti.

“Daha İyi Hekimlerin Yetişmesi, Toplum Sağlığının Daha İyi Olmasını Sağlar”

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, “Sayın Rektörüm, dekanlarım, öğretim üyeleri ve öğrenciler; sizlerle beraber olmam dolayısıyla çok mutluyum. Sayın Rektörümüzün konuşması beni çok etkiledi. Akreditasyon sürecine üniversite yönetiminin destek vermesi çok önemli. Bu desteği verdiğiniz için teşekkür ederim. Bizler bu süreçte masanın diğer tarafında değil sizlerin yanındayız. Çünkü biz de sizler gibi ülkemizdeki tıp eğitimini daha ileriye taşımak istiyoruz. Süreci başarıyla sürdürmenize yardımcı olacağız. Süreçte sizlerin denetimini değil, izlemini yapacağız. Daha nitelikli bir tıp eğitimi için bu gerekli. Daha iyi hekimlerin yetişmesi, toplum sağlığının daha iyi olmasını sağlar. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin akreditasyon başvurusu öz değerlendirme ve kurum ziyareti ile değerlendirilmiş ve eğitim programı 1.1.2030 tarihine kadar tam akredite edilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Tıbbın; sanat, bilim ve teknolojiye bakan yönleri olduğu gibi insani yönü olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. İskender Sayek, “Sir William Osler, 'Hekimlik, ticaret değil bir sanat; bir iş değil bir görev/ meslektir. Bu görev/meslekte yüreğimiz aklımızla eşit çalışmalıdır.’ der. Tıp, sanat yönüyle uygulamalarda bir yetkinliği gerektirir. Bilim yönünden ise bilgiye, o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek için analitik becerilere gerek duyar. Doktorların veri yorumlama bilgisi ve teknoloji geliştirme becerisi olmalıdır. Teknoloji bizi değil biz teknolojiyi yönetmeliyiz. Hekimler olarak mühendisler gibi düşünebilmeliyiz. Geçmişte hekimlik uygulamaları bireysel ve hastaların tıp bilgisine ulaşması güç iken günümüzde hekimlik uygulaması ekip hizmeti şeklinde yürütülmekte ve hastalar da hekimler kadar kanıta dayalı bilgiye ulaşmaktadır. Tıp eğitimi, tıp fakültesine girişle başlayan ve yaşam boyu süren bir eğitimdir. Amacı sağlığın gelişmesini sağlayan ve koruyan, sağlık belirleyicileri üzerinde çalışan ve bunun sağlık sistemine adaptasyonuna katkı sunan, değişim yapan iyi hekim yetiştirmektir. İyi bir hekim olmak istiyorsanız iyi bir insan olmalısınız. İyi bir hekimin iletişim becerilerinin yüksek ve acil durumlara hazırlıklı olması, ömür boyu öğrenmeye devam etmesi gerekir. Geleceğe göre kendimizi ve tıp eğitimini programlamamız önemlidir. Bileşenler veya paydaşlar arasındaki ilişkilerdeki değişim, tıp eğitiminde alternatif ve etkin pedagojik modellerin gelişimi, bilginin artması ve bilgiye erişimin kolaylaşması, eğitim teknolojisindeki gelişim ve COVID-19 pandemisinin neden olduğu beklenmedik değişim gibi nedenlerle tıp eğitiminde değişim gerekliliği doğmuştur. 21. yüzyılda tıp eğitiminde, eğitimin süresinden çok öğrencilere yeterlilik kazandırılması önemlidir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İskender Sayek, gelecekte tıp eğitiminin; işbirliğini kolaylaştıran hasta güvenliğini önceleyen insancıl yaklaşım, erken hasta teması ile yatay entegrasyonun sağlanması, topluma dayalı eğitim değişen toplum gereksinimlerine yanıt verme ve çeşitliliğe saygılı olma ana temaları çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti.

Türkiye'de tıp eğitiminin hedefleri ve akreditasyon süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. İskender Sayek, TEPDAD'ın akreditasyon çalışmaları neticesinde kurumlarda en çok gelişme gösteren alanların amaç ve hedeflere sosyal yükümlülüklerin dahil edilmesi, müfredat yapı ve içeriğinin gelişmesi, eğitimde teknoloji kullanımı, öğrencilerin eğitim yönetimine katılmaları, program değerlendirme ve geliştirme olduğunu belirtti.

Konuşma sonrasında TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından Rektörümüze ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin’e akreditasyon belgesi verildi.

Program, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’ın Prof. Dr. İskender Sayek’e şehrimizin sembol eserlerinden Çeşnigir Köprüsü’nün resmedildiği çini tablo hediye etmesi ve günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum