Prof. Dr. İsmail Aydoğan

Prof. Dr. İsmail Aydoğan

Eğitim

Hakkında

Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN
Dekan
İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş ve Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsünde, aynı alanda, yüksek lisans ve doktora yaptı. 1997-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak çalıştı. 2014 yılında Kırıkkale Üniversitesine geçti. 2015 yılında profesör oldu. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında uzun ve kısa süreli görevlerde bulunan Aydoğan’ın, "Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri", "Eğitim ve Paradigma", "Kültür Temelli Eğitim", "Eğitimin Türkçesi", "Eğitimde Nezaket", "Hayatı ve Fikirleriyle Nurettin Topçu" ve "Eğitimin Kimlik Arayışı" adlı kitaplarının yanı sıra ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış altmışın üzerinde kitap bölümü, makale ve bildirisi bulunmaktadır.